River Restoration, Storå

River Restoration, Storå

242 242 people viewed this event.

Vends Sportsfiskerforening udlægger skjulesten og dødt ved i Storå nedstrøms Bogensevej i Brenderup. Projektet skal skabe dynamik og øge variationen i vandløbet og det vil skabe skjulemulighed for den yngel som fødes på de nyligt udlagte gydebanker opstrøms projektstrækningen. Vends Sportsfiskerforening indbyder lokale borgere fysiske arbejde og festligheder den 21. maj. Klubben formidler viden om vandløbets dyr, og hvorfor de har brug de har brug for grus, sten og dødt ved.

Additional Details

Online Event - No

Country - Denmark

Name of contact person - Søren Knabe, Havørred Fyn

To register for this event email your details to skn@destinationfyn.dk

Register using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

 

Date And Time

2022-05-21 @ 09:00 (GMT+0000) to
2022-05-21 @ 15:00 (GMT+0000)
 

Event Types

Share With Friends