Eurajoen vesiensuojeluyhdistys (EVSY) ry

Eurajoen vesiensuojeluyhdistys (EVSY) ry

Eurajoen vesiensuojeluyhdistys (EVSY) ry-      perustettu vuonna 2017. Yhdistys on nuori, mutta toimintaansa ja jäsenmääräänsä voimakkaasti kasvattava. –      toimii Eurajoen vesistöalueen vesien suojelun edistämiseksi, joen kuormituksen vähentämiseksi ja joen riittävän virtaaman turvaamiseksi. –      puolustaa joen puhdasvetisyyttä ja sen tuottamia virkistäytymismahdollisuuksia sekä joen arvokasta luontoa ja maisemaa. –      haluaa ennallistaa joen vaelluskalajoeksi. Puhdas vesi on myös tärkeä Rauman kaupungille, jokivarren maataloudelle ja teollisuudelle.  –      järjestää retkiä, talkoita, esitelmä- ja koulutustilaisuuksia ja osallistuu erilaisiin Eura- ja Köyliönjokiin liittyviin tapahtumiin. –      seuraa ajankohtaisia jokiympäristöön liittyviä tapahtumia ja hankkeita ja laatii niihin kannanottoja ja aloitteita sekä toimii itse hankkeiden vetäjänä. –      osallistuu jokea koskevaan viranomaisyhteistyöhön ja tukee jokeen liittyvää tutkimusta, opetusta ja kasvatusta. –      tekee aktiivisesti yhteistyötä muiden yhdistysten kanssa.

Type of organization: association
There are currently no events.
There are currently no events.
There are currently no events.