Eurajoen vesiensuojeluyhdistys (EVSY) ry

Eurajoen vesiensuojeluyhdistys (EVSY) ry
Eurajoen vesiensuojeluyhdistys (EVSY) ry-      perustettu vuonna 2017. Yhdistys on nuori, mutta toimintaansa ja jäsenmääräänsä voimakkaasti kasvattava. -      toimii Eurajoen vesistöalueen vesien suojelun edistämiseksi, joen kuormituksen vähentämiseksi ja joen riittävän virtaaman turvaamiseksi. -      puolustaa joen puhdasvetisyyttä ja sen tuottamia virkistäytymismahdollisuuksia sekä joen arvokasta luontoa ja maisemaa. -      haluaa ennallistaa joen vaelluskalajoeksi. Puhdas vesi on myös tärkeä Rauman kaupungille, jokivarren maataloudelle ja teollisuudelle.  -      järjestää retkiä, talkoita, esitelmä- ja koulutustilaisuuksia ja osallistuu erilaisiin Eura- ja Köyliönjokiin liittyviin tapahtumiin. -      seuraa ajankohtaisia jokiympäristöön liittyviä tapahtumia ja hankkeita ja laatii niihin kannanottoja ja aloitteita sekä toimii itse hankkeiden vetäjänä. -      osallistuu jokea koskevaan viranomaisyhteistyöhön ja tukee jokeen liittyvää tutkimusta, opetusta ja kasvatusta. -      tekee aktiivisesti yhteistyötä muiden yhdistysten kanssa.
Type of organization: association
There are currently no events.
There are currently no events.
There are currently no events.