Plataforma Ciutadana per a la Defensa del Riu Serpis

Plataforma Ciutadana per a la Defensa del Riu Serpis

La Plataforma Ciutadana per a la Defensa del Riu Serpis pretén ser un espai de diàleg i cooperació entre actors de tota la conca del riu Serpis, per tal d’identificar-ne el seus problemes i proposar-hi solucions sostenibles i integradores. La Plataforma com a tal naix després de la presentació dels resultats del projecte “Adaptació al Canvi Global” (finançat per la Fundació Biodiversitat a la convocatòria 2016), i amb el suport d’iniciatives prèvies i altres col·lectius. Entre els objectius de la Plataforma estan els de servir com a eina de documentació, formació i sensibilització on poder recopilar informació de diferent tipus per tindre una visió integral de la conca, integrar membres, veïnat i actors en temes clau i transversals (aigua, biodiversitat i litoral), així com fer d’interlocutor amb les administracions competents en matèria de gestió de l’aigua i conservació del medi, per tal d’afavorir les tasques o projectes que siguen necessaris per al benefici del riu i la seua conca.

Type of organization: working_groups/networks