Registrations have closed.
Descobreix els sistemes naturals. Sortides naturalistes a Osona.

Descobreix els sistemes naturals. Sortides naturalistes a Osona.

91 91 people viewed this event.

English:

We will do an event on the river Gurri in Vic to get to know freshwater fish. We will explain why wildlife in general and fish in particular migrate. We will do a scientific fishing demonstration to find out about river fish.

Area: Meanders of the Gurri river around “Font dels Frares” site.

Meeting point: Gurri River at the Marcé Bridge, Vic.

Guide: Centre d’Estudis dels Rius Mediterranis-UVic-UCC

Catalá:

Farem una activitat al riu Gurri a Vic per conèixer els peixos d’aigua dolça. Explicarem perquè fan migracions la fauna en general i els peixos específicament. Farem una demostració de pesca científica  per descobrir els peixos de riu, en quin estat es troben i les accions que es poden fer per ajudar-los.

Àrea a estudiar: Meandres del riu Gurri a l’entorn de la Font dels Frares

Punt de trobada: Riu Gurri a l’altura del pont del Marcé, Vic.

Guiatge: Centre d’Estudis dels Rius Mediterranis-UVic-UCC

Additional Details

Online Event - No

Country - Spain

Name of contact person - Èlia Bretxa Cunill

 

Date And Time

2022-05-21 @ 10:00 (GMT+0000) to
2022-05-21 @ 18:00 (GMT+0000)
 

Event Types

Share With Friends