Voss Elveklubb

World Fish Migration Day koplar saman fisk, elv og folk – hjelper det fisken?

Dette spurde me oss på World Fish Migration Day – eit årleg arrangement der folk kjem saman for å feira fisk som gjennom elvene sym ut i havet for seinare komma heim igjen til samme elv for å gyta og slutta sirkelen.

I år hadde ambassadør Marlene Devillez invitert Voss Elveklubb med som arrangør, og den karismatiske front-figuren for natur Dag Sandvik stilte opp på kort varsel og heldt ein tale for oss, fisken og elva. Les talen hans lengre ned på denne sida

NINA- Norwegian Institute for Nature Research

Norwegian university of Life Sciences